Pravila o privatnosti

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

V Zavodu zdrave arterije se zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas zaščiteni skladno z veljavno zakonodajo. V ta namen smo oblikovali tudi interna pravila in postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varnosti pri obdelavi osebnih podatkov in uresničevanje pravic posameznikov.

V tej Politiki o varstvu osebnih podatkov so zbrane vse informacije o obdelavi osebnih podatkov v Zavodu zdrave arterije, Leskoškova cesta 11 A, 1000 Ljubljana, ki je zato tudi upravljavec vaših osebnih podatkov: katere osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kako jih uporabljamo. Za vsa dodatna vprašanja povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali z uresničevanjem vaših pravic v zvezi z njihovo obdelavo, lahko naslovite in stopite v stik z nami na info@zdravearetrije.si.

KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO IN KAKO JIH PRIDOBIMO

 1. Osebni podatki, ki jih dobimo od vas

Osebni podatki, ki nam jih posredujete, tako da izpolnite obrazce na spletnem mestu ali pa nam jih pošljete po telefonu, po elektronski pošti ali kako drugače posredujete. To vključuje tudi informacije, ki jih navedete, ko sodelujete v razpravah ali drugih funkcijah spletnega mesta. Podatki, ki nam jih sporočite, lahko vključujejo vaše ime in priimek, elektronski naslov ali podatke v zvezi z zavodom, kjer delate (vrsta zavoda, področje oziroma oddelek in vaš zdravstveni naziv v zavodu, način izvajanja meritev gleženjskega indeksa, telefonska številka in drugi kontaktni podatki zavoda, kot so ime zavoda, njegov naslov in naslov njegove spletne strani, elektronski naslov in telefon).

Osebni podatki, ki jih zberemo od vas. Pri vsakem vašem obisku na našem spletnem mestu bomo samodejno zbirali naslednje podatke:

a.) Tehnične informacije, vključno z naslovom internetnega protokola (IP), ki se uporablja za povezavo računalnika z internetom, podatki za prijavo, vrsto in različico brskalnika, nastavitev časovnega pasu, vrste in različice brskalnika, operacijski sistem in platform.

b.) Informacije o vašem obisku, vključno s polno unikatnimi lokatorji virov (URL), krogotokom do, prek in z našega mesta (vključno z datumom in časom), izdelke, ki ste si jih ogledali ali iskali, čas odziva strani, nalaganje napak, dolžina obiskov na določenih straneh, informacije o medsebojnem delovanju strani (na primer pomikanje, kliki in nadzorovanje miške), metode, ki se uporabljajo za brskanje stran od spletnega mesta, in katero koli telefonsko številko, ki se uporablja za klicanje naše številke za stranke.

 1. Piškotki

Naše spletno mesto uporablja piškotke, da vas loči od drugih uporabnikov našega spletnega mesta. Pomagajo nam, da vam lahko zagotovimo dobro uporabniško izkušnjo, ko brskate po spletnem mestu. Hkrati pa nam omogočajo, da izboljšamo spletno stran. Podrobnejše informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo, in nameni, za katere jih uporabljamo, so opredeljeni v tabeli na koncu te politike.

Piškotek je namreč majhna datoteka, ki zahteva dovoljenje za namestitev na trdi disk računalnika in omogoča ponovno uporabo. Piškotki vam omogočijo prijavo na spletno mesto oziroma v naše storitve, in prikaz na spletu prilagodijo vam. Spletna aplikacija lahko namreč svoje dejavnosti prilagodi vašim potrebam in preferencam, tako da zbira in si zapomni informacije o vaših željah. Piškotek nam nikakor ne omogoča dostopa do vašega računalnika ali kakršnihkoli podatkov o vas, razen podatkov, ki jih izberete, da jih delite z nami.

ZA KAJ UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Osebne podatke, ki nam jih posredujete bomo uporabili:

 • za izpolnitev naših obveznosti, ki izhajajo iz vseh zavez ali pogodb, sklenjenih med vami in nami (odkrivanje dejavnikov tveganja za periferno atrijsko bolezen, registriranje meritev gleženjskega indeksa in druga sodelovanja na projektih) in da vam zagotovimo informacije, storitve ali blago, za katere ste nas prosili in o vseh spremembah v zvezi s tem;
 • da vam zagotovimo prejemanje obvestil in informacij, za katere ste zaprosili ali se nanje prijavili;
 • da bo vsebina na spletnem mestu predstavljena na najučinkovitejši način za vas in vaš računalnik;
 • da vam zagotovimo informacije o naših storitvah ali blagu, za podobne storitve ali blago, kot ste jih pri nas že naročili oziroma kupili;
 • za zaščito naših zakonitih interesov ter zaradi pravnih postopkov oziroma dokler so ti mogoči, pod pogojem, da vaši interesi in temeljne pravice ne prevladajo nad njimi.

Osebne podatke ne delimo z osebami zunaj družbe ali drugimi organizacijami in ali nepooblaščenimi osebami. Z zunanjimi sodelavci, s katerimi sodelujemo za potrebe nemotenega poslovanja (ponudniki iskalnikov, ki nam pomagajo izboljšati in optimizirati našo spletno stran, zagotavljajo IT storitve in servisirajo programsko aplikativno opremo, ponudniki računovodskih storitev in ponudniki storitev za optimizacijo naše spletne strani), imamo sklenjene pogodbe v skladu z zakonodajo, našimi internimi pravili in postopki, in z ustreznimi varovalkami za varovanje osebnih podatkov. Zunanji sodelavci lahko vaše osebne podatke uporabijo le za s pogodbo določene namene in v skadu z našimi navodili.

Osebne podatke, ki jih zberemo od vas bomo uporabili:

 • za upravljanje spletnega mesta in za notranje operacije, vključno z odpravljanjem težav, analizo podatkov, testiranjem, raziskavami, statističnimi in raziskovalnimi nameni;
 • za izboljšave spletnega mesta, da bi zagotoviti, da je njena vsebina najučinkoviteje predstavljena za vas in za vaš računalnik;
 • da vam omogočimo, da sodelujete v interaktivnih funkcijah spletnega mesta, ko se odločite za to;
 • kot del naših prizadevanj, da bo naša stran varna;
 • za izmero ali razumevanje učinkovitosti oglaševanja;
 • da uporabnikom spletnega mesta predlagamo in priporočamo storitve, ki vas utegnejo zanimati.

KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Osebne podatke, pridobljene za namene sklepanja in izvajanja pogodbenih obveznosti, hranimo deset let po prenehanju pogodbe oziroma deset let po koncu obdelave osebnih podatkov oziroma deset let po zaključku sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti. Druge osebne podatke hranimo do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebne podatke, ki se obdelujejo le na podlagi vaše privolitve, hranimo pet let od preklica vaše privolitve, razen če prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine, ko se podatki obdelujejo le do preklica privolitve.

KJE HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Osebni podatki, ki jih zberemo od vas, bodo odelovani in hranjeni znotraj Evropskega gospodarskega prostora (“EEA”) in v ZDA. V ZDA se posredujejo le, če delite svoje podatke preko socilanih omrežij (več o tem v poglavju »Deljenje osebnih podatkov preko socialnih omrežij«) ali če soglašate z namestitvijo piškotkov za spremljanje statistike (več o tem v poglavju »Piškotki«). Obdelovali jih bodo zaposleni in zunanji sodelavci, ki imajo z nami sklenjeno ustrezno pogodbo ali jih zavezuje poklicna skrivnost. To vključuje osebje, ki se med drugim ukvarja z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti in zagotavljanjem podpornih storitev (ponudniki iskalnikov, ki nam pomagajo izboljšati in optimizirati našo spletno stran, zagotavljajo IT storitve in servisirajo programsko aplikativno opremo, ponudniki računovodskih storitev in ponudniki storitev za optimizacijo naše spletne strani). S predložitvijo vaših osebnih podatkov se strinjate s tem prenosom, shranjevanjem ali obdelavo. Sprejeli bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo, da se vaši podatki obravnavajo varno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, veljavno zakonodajo in našimi internimi akti.

Prenos informacij prek interneta ni popolnoma varen. Čeprav bomo po svojih najboljših močeh zaščitili vaše osebne podatke, ne moremo zagotoviti varnosti prenosa vaših podatkov na spletno mesto; vsak prenos je na lastno odgovornost. Ko bomo prejeli vaše podatke, pa bomo za preprečitev nepooblaščenega dostopa uporabili stroge postopke in varnostne funkcije.

KAKO VARUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Uveljavljene imamo tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavljamo varstvo vaših podatkov. In sicer tako, da se varujejo prostori, oprema, sistemska in ali aplikativna programska oprema (vključno z vhodno-izhodnimi enotami). Zagotavlja se sledljivost obdelave, učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ter če je mogoče anonimiziranje, psevdonimiziranje in šifriranje osebnih podatkov. Zagotavlja se stalna zaupnost, celovitost in odpornost sistemov ter storitev za obdelavo in  zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti osebnih podatkov v primeru varnostnega incidenta. Izvaja se postopke rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov, vključno z usposabljanjem oseb, ki osebne podatke obdelujejo in zagotavljanjem zakonitosti obdelave. Zaposleni, ki uporabljajo vaše osebne podatke, so jih zavezani skrbno varovati. S sklenitvijo pogodbe k temu zavežemo tudi vse zunanje sodelavce.

DELJENJE OSEBNIH PODATKOV PREKO SOCIALNIH OMREŽIJ

Na naši spletni strani so tudi integrirani gumbi za deljenje socialnega omrežja Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ZDA; socialnega omrežja Instagram, 200 Jefferson Dr, Menlo Park, CA 94025, ZDA, ki ga upravlja Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA, katerega gumb za deljenje je na naši strani prav tako integriran. Nadalje je integriran tudi gumb za deljenje za elektronsko pošto. Gumbe za deljenje prepoznate s pomočjo posameznega logotipa; prilagojeni pa so skladno z varstvom osebnih podatkov.

Šele če in ko na spletnem mestu pritisnete na posamezni gumb za deljenje, se vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in strežnikom upravitelja posameznega socialnega omrežja. Po navedbah upravljavcev navedenih socialnih omrežij, se brez klika na posamezni gumb za deljenje, iz socialnih omrežij ne pridobivajo nobeni osebni podatki. Tovrstni podatki, med drugim IP-naslov, se pridobijo in obdelajo samo pri prijavljenih članih. V kolikor ne želite uvrstitve obiska na naši spletni strani v vaš posamezni uporabniški račun socialnega omrežja, se odjavite iz uporabniškega računa posameznega socialnega omrežja.

Pri tem opozarjamo, da o vsebini posredovanih podatkov ter njihovi uporabi s strani socialnih omrežij, od njihovih upravljavcev nismo obveščeni. Nadaljnje informacije glede uporabe podatkov s strani socialnih omrežij najdete v njihovih izjavah o varstvu podatkov.

VAŠE PRAVICE

Kadarkoli lahko zahtevate popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov, dostop do osebnih podatkov ali se odjavite od prejemanja naših obvestil in informacij na info@zdravearterije.si. Jamčimo vam tudi vso ostalo spoštovanje zasebnosti, kot jih odločajo veljavna zakonodaja in interni akti Zavoda zdrave arterije. Zoper našo odločitev o vaši zahtevi je vedno mogoče vložiti pritožbo na nadzorni organ, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski pooblaščenec.

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bomo nemudoma izvedli vse notranje in zunanje postopke in ukrepe (tudi tehnične in organizacijske) za zaščito pravic posameznika. Na način in pod pogoji veljavne zakonodaje, se bo o tem obvestilo tudi nadzorni organ in posameznika.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TE POLITIKE

Vse spremembe in dopolnitve te politike, bodo objavljene na tem spletnem mestu in, kadar bo to primerno, vam bodo poslane tudi po elektronski pošti.

IMATE DODATNA VPRAŠANJA? 

Vprašanja, komentarji in zahteve v zvezi s to politiko varovanja osebnih podatkov so dobrodošli. Naslovite jih lahko na info@zdravearterije.si.

Ljubljana, dne 11.12.2019

Zavod zdrave arterije,

Teja Cerar, direktorica


Tabela: Seznam piškotkov

Piškotki za spremljanje statistike nam pomagajo razumeti, kako obiskovalci uporabljate spletno mesto tako, da anonimno zbirajo in javljajo informacije o vedenju uporabnikov na spletni strani.

Ime piškotkaPonudnik storitveDržavaRok hrambeNamen (opis)
_gaGoogleAnalyticsZDA2 letiOpravi registracijo edinstvene identitete (ID), ki se uporabi pri ustvarjanju statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno stran.
_gatGoogleAnalyticsZDAsejaSe uporablja za uravnavanje števila zahtevkov.
_gidGoogleAnalyticsZDAsejaOpravi registracijo edinstvene identitete (ID), ki se uporabi pri ustvarjanju statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno stran.
_hijdHotjarZDA1 letoUporablja se za vztrajanje naključnega ID-ja uporabnika, edinstvenega za to spletno mesto v brskalniku, in za zagotavljanje, da bo vedenje pri naslednjih obiskih istega spletnega mesta pripisano istemu ID-ju uporabnika.
_gidFacebookIrska1 letoAplikacija Facebook uporablja piškotek za registriranje vtisov na straneh z možnostjo vpisa s profilom Facebook ter za statistiko ogledov.
Podeliti ovu stranicu